Sådan kommer sygemeldte godt tilbage på jobbet 

Det koster dyrt både menneskeligt og økonomisk, når dygtige ansatte bliver sygemeldt på grund af ulykker, skader, stress eller andre sygdomme. Arbejdstilsynet har derfor lavet en række nye værktøjer, der skal hjælpe dig til at hjælpe ansatte og kolleger godt tilbage på jobbet.

Bygge- og anlægsbranchen er blandt de hårdeste i Danmark, og daglige smerter er et problem på mange byggepladser. Samtidig er det dyrt menneskeligt såvel som økonomisk, når gode medarbejdere ikke kan arbejde på grund af ulykker, skader, stress eller anden sygdom.  

Hos Arbejdstilsynet har man derfor lavet en række nye værktøjer, der gør det nemmere at hjælpe sygemeldte til at fastholde tilknytningen til jobbet. Det handler især om at sætte ind i god tid, så medarbejderen ikke mister sin tilknytning til arbejdspladsen og så vidt muligt kommer sig igen. Det hele ligger på hjemmesiden, der samler de nye værktøjer til sygemeldte på vej tilbage til arbejdet. 

 

Hvad du som leder må spørge om 

De nye værktøjer stiller blandt andet skarpt på, hvad du kan gøre som mester med en langtidssygemeldt ansat. Du kan fx få inspiration, der gør det nemmere at stille de rigtige spørgsmål fra starten.

Er du leder, er det nemlig OK at spørge din sygemeldte medarbejder om, hvornår vedkommende forventer at kunne komme tilbage på jobbet. Du må også gerne spørge ind til, om der måske er arbejdsopgaver, som vedkommende ville kunne klare på trods af sygdommen eller skaden. 

Omvendt må medarbejderen gerne af sig selv fortælle dig om, hvad han eller hun fejler. Men du må som leder ikke selv spørge om det.

 

Hvad medarbejderen selv kan gøre 

For den sygemeldte medarbejder er det vigtigt at være ærlig om de begrænsninger, som sygdommen eller skaden giver. Så kan mester og kolleger nemlig nemmere hjælpes ad med at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderen ikke overbelastes. 

Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø er der især tre gode råd, som den sygemeldte medarbejder bør følge, når vedkommende skal tilbage på arbejde 

  • Vær åben om, hvilke opgaver der er svære at udføre i den nuværende situation 
  • Respekter dine egne grænser og lad være med at starte for hårdt ud 
  • Stil krav om, at din tilbagevenden kan ske i et passende tempo – og bed dine kolleger om tydelig feedback, hvis de fx synes, at du påtager dig for meget for tidligt.   

 

Udnyt erfaringerne i dit netværk 

Som GulvPartner er du en del af et landsdækkende netværk. Det giver dig god mulighed for at diskutere arbejdsmiljø, dele erfaringer og hente ny inspiration til, hvordan du fx kan være med til at sikre en god tilbagevenden for sygemeldte ansatte og kolleger. 

I den forbindelse er det måske relevant at læse, at den skriftlige arbejdspladsbrugsanvisning bliver afskaffet.

X
X