Få tilskud til din gulvlærling resten af 2020

Med en ny aftale til 5,4 mia. kr. er der åbnet for, at du som kan fortsætte med at uddanne gulvelever på trods af corona-situationen. Aftalen betyder blandt andet, at du kan få løntilskud fra 1. maj og året ud, ligesom indbetaling til AUB suspenderes i 3. kvartal i år.

For at undgå at fremtidens håndværkertalenter bliver tabt på gulvet på grund af corona-situationen, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en ny aftale. Den omfatter 5,4 mia. kr., der blandt andet skal gå til løntilskud til de virksomheder, som har elever i praktik.

– Det er rettidig omhu at handle nu, hvor vi kan se, at antallet af nye uddannelsesaftaler er styrtdykket de seneste måneder som følge af coronapandemien. På den måde undgår vi at gentage situationen fra finanskrisen, hvor bunden nærmest nåede at gå ud af praktikpladsmarkedet, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl i en pressemeddelelse.

Det betyder løntilskudsaftalen for dig
Den nye aftale betyder, at dit gulvfirma kan få løntilskud på 75 procent af lønnen til alle lærlinge, du har i praktik i perioden fra 1. maj til 31. december i år.

Uddannelsesaftaler indgået efter 1. maj udløser 90 procent, hvis de fører til et svendebrev, mens korte uddannelsesaftaler med nye elever udløser 45 procent af lønnen i tilskud.

Det er også en del af aftalen, at lønrefusionen for elever på skoleophold øges med 20 procent for hovedparten af uddannelsesaftalerne.

Bedre balance skal fastholde tillid til AUB
Ud over lærlinge-tiltagene er det aftalt, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fra 2021 bliver mere balanceret, så virksomheder ikke indbetaler for meget. Derudover skal indbetalingerne til AUB suspenderes i 3. kvartal i år.

– Det er positivt, at virksomhederne lettes for AUB-bidraget i 3. kvartal, det styrker deres likviditet. Og frem for alt er det rigtig godt, at der nu endelig kan blive gjort op med systematiske overopkrævning, virksomhederne har været udsat for de seneste år. Det er afgørende for tilliden til AUB, at der løbende skabes balance mellem indtægter og udgifter, slutter Louise Pihl af.

Læs hele aftaleteksten hos Beskæftigelsesministeriet.

Læs også om den seneste rekrutteringsaftale mellem Dansk Byggeri og 3F.

X
X