Sådan håndterer du varme sensommerdage på arbejdspladsen

Sommervejret har endelig ramt Danmark her i august, men hvad betyder det for din arbejdsdag? Vi guider dig igennem Arbejdstilsynets krav og anbefalinger, så du og kollegaerne opnår et godt arbejdsmiljø, selv om solen bager, og temperaturen stiger.

Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen i de rum, hvor du arbejder, holdes under 25 grader C, bortset fra perioder med varmebølge eller hedebølge. Nogle af de faktorer, som kan have betydning for temperaturen inden døre, er belysningen, antallet af mennesker i lokalet, maskiner der arbejder eller direkte solskin ind gennem store vinduer.

Hvis det er meget varmt udenfor, kan temperaturen også i lokalet, hvor du arbejder, komme over 25 grader C, og det vil normalt blive accepteret af Arbejdstilsynet. Her er det stadig vigtigt at finde årsagen til den høje temperatur, idet for høj varme kan give gener og være til fare for dit og kollegernes helbred.

Læs også: Er du klar til besøg fra Arbejdstilsynet?

Sådan får du styr på varme arbejdsdage
Arbejdstilsynet har blandt andet nedenstående anbefalinger til, hvordan I tackler varme arbejdsdage:

  • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 grader C og luftfugtigheden er 40-60 procent.
  • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 procent, skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 grader C.
  • Pauser skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udenfor.
  • Man kan overveje, om det er muligt at forskyde arbejdstiden og fx starte tidligere.
  • Forsøg at lave rotation mellem opgaverne ved fysisk krævende arbejde.

Derudover anbefaler Arbejdstilsynet let påklædning, dog stadig under hensyntagen til sikkerheden. Samtidig er det vigtigt, at du og kollegerne har adgang til rigeligt drikkevand.

Det er også vigtigt at være særligt opmærksom på, om der er kolleger i særlig risiko for at lide under varmen – fx gravide, ældre medarbejdere eller medarbejdere med hjerte- og lungesygdomme. Her kan det fx være en idé med længere pauser eller helt at undgå, at de udsættes for de høje temperaturer.

Syg eller utilpas i varmen?
Hvis du eller en kollega får symptomer på varmeudmattelse i form af svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine, er det vigtigt straks at blive hjulpet ud i køligere omgivelser. Sørg også for, at vedkommende får rigeligt at drikke.

Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal I tilkalde en ambulance, da hedeslag kræver akut behandling.
Læs mere om varme arbejdsdage hos Arbejdstilsynet.

X
X